Ubytování

   Home   

 Nabídka pro 
 
volný čas 

 Kam na výlet 

   Mapa   

Mrákotín

  Památky  

  Pověsti  

 Mrákotínský 
 
monolit 

 Těžba stříbra 

  Staré  
 
fotografie 

Ostatní

 Cyklotrasy 

  Lyžování  

   Telč   

 Hrad Roštejn 

Autobus

Tisk

Mail

Památky TOPlist


Letecký pohled na Mrákotín Historie, památky a zajímavosti Mrákotína a okolí

Mrákotín, městečko s necelými 1000 obyvateli, se rozkládá v jihozápadním koutě Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce 556 metrů, asi 7 km západně od města Telč, na silnici vedoucí z Českých Budějovic a Jindřichova Hradce do Třebíče a Brna. Katastrální území obce o rozloze 1872 ha zasahuje až na vrchol Javořice.

Znak obce Mrákotín První písemná zmínka o Mrákotíně pochází z roku 1385. Předpokládá se ale, že ves vznikla již ve 12. století. Původně náležela k hradu Šternberku (také Štamberku), který byl ve druhé polovině 14. století zeměpanským majetkem, později k panství telčskému. Nelze doložit, kdy byl Mrákotín povýšen na městečko, ovšem na nejstarší dochované pečeti z roku 1569 je již jako městečko uváděn. Jednoznačný doklad představuje až privilegium císaře Leopolda I. z roku 1684, jímž uděluje městečku Mrákotín právo dvou výročních trhů. Předlohou k dnes používanému znaku se stala novější pečeť z roku 1768: v horním červeném poli je bílé paroží se stříbrným klínem uprostřed, v dolní části je zlatá růže v modrém poli. Paroží je symbolem rodu Podstatských z Lichtensteina, pětilistá růže pak upomíná na pány z Hradce.

Kamenolom v Mrákotíně Pro Mrákotín a jeho rozkvět má již mnoho let velký význam kamenictví a těžba kvalitní drobnozrnné mrákotínské žuly, používané ve stavebnictví, při stavbách reprezentačních budov a k zhotovování náhrobků.
Proslul zejména monolit z mrákotínské žuly, umístěný na 3. nádvoří Pražského hradu (110 tun těžký, 15,6 metru dlouhý, 195 cm široký obelisk). O mistrovství starých kameníků svědčí i např. dvě kamenné kašny z 18. století, postavené v centru obce. Těžba žuly je spolu se zemědělstvím typickým odvětvím pro oblast mrákotínska a znamená pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo.

Několik Bílkovského litografií se zimními motivy Krajinu kolem Mrákotína tvoří pestré společenství polí, lesů, luk a rybníků, které díky mnoha vyhlídkovým místům zanechají v každém návštěvníkovi nezapomenutelné dojmy. Ubytovací a restaurační služby lze využívat po celý rok. V zimním období je nabídka rekreačních možností obohacena provozem lyžařského vleku.

Mrákotín je také rodištěm malíře a grafika Františka Bílkovského, narozeného roku 1909. Bílkovský maloval hlavně koně a krajinu na Vysočině. Zemřel v roce 1998 v Brně, pochován byl v Mrákotíně.


Mrákotín

Kostel Sv. Jiljí Hřbitovní kaple [<] Farní kostel sv. Jiljí - původně gotická stavba ze 14. století, v letech 1806-1807 byl kostel klasicistně přestavěn. Původní presbyterium se stalo boční kaplí, takže nová osa kostela míří k severu.

[>] Hřbitovní kaple sv. Františka Serafínského byla vybudována v roce 1841.

Sv. Jan Nepomucký Sv. Jan Křtitel
[<] Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na volném prostranství před kostelem a je z roku 1762. Kolem sochy byl roku 1879 zbudována zahrádka a na památku stříbrné svatby Františka Josefa I. byly kolem zahrádky nasazeny lípy, které tam stojí dodnes.


[>] Socha sv. Jana Křtitele z roku 1743 stojí na rozcestí u "Zájezdku".

"Horní" kašna "Dolní" kašna
V centru obce stojí dvě kašny:
[<] "horní" kašna byla zřízena roku 1770,
[>] "dolní" kašna je z roku 1813, v roce 2001 byla kompletně zrestaurována.Okolí

Dobrá Voda na malované pohlednici Osada Dobrá Voda je oblíbené letovisko v jižní části Jihlavských vrchů. Jak už sám název napovídá, původně zde byly malé lázně, založené počátkem 17. století při sirnato-železitém prameni. O jejich vznik se zasloužil Jáchym Slavata, podle něhož se jim původně říkalo Lázně Jáchymovy. Zpočátku se zdejší minerální voda používala jen ke studeným koupelím, od roku 1645 však byly v provozu lázně s ohřívanou vodou. Později lázně zanikly a osada se změnila na letovisko, cíl turistických výletů obyvatel z okolí. Na Dobré Kostelík sv. Jáchyma Vodě se v 16. století těžilo stříbro. Největšího rozkvětu dosáhly zdejší doly za pána Zachariáše z Hradce. Koncem 17. století však důlní práce ustaly a ani pozdější pokusy o jejich obnovení nebyly úspěšné.
Kostelík sv. Jáchyma nad Dobrou Vodou byl vystavěn v raně barokním stylu roku 1682. Lípa v Praskolesích Podle místní tradice byl postaven přímo nad štolami a šachtami v nitru kopce a vyústění větrací šachty bylo přímo pod oltářem.


Praskolesy jsou malá obec, ležící mezi rybníky a zbytky rašelinišť s typickými selskými statky a památnými lipami na návsi.

Památná dutá lípa v Praskolesích je stará asi 800 let. Obvod jejího kmene měří 10,5 m a do dutiny v jejím kmeni se údajně vejde až 12 osob. Dříve lípa sloužila jako zvonice. Nedávno byla zvonice v dutině lípy zrekonstruována.

·