Ubytování

   Home   

 Nabídka pro 
 
volný čas 

 Kam na výlet 

   Mapa   

Mrákotín

  Památky  

  Pověsti  

 Mrákotínský 
 
monolit 

 Těžba stříbra 

  Staré  
 
fotografie 

Ostatní

 Cyklotrasy 

  Lyžování  

   Telč   

 Hrad Roštejn 

Autobus

Tisk

Mail

Telč TOPlist

UNESCO
Město Telč je architektonickým skvostem.
Jeho historické centrum bylo spolu s renesančním zámkem zapsáno v roce 1992 na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Náměstí v Telči Nejstarší trvalé osídlení území dnešní Telče souviselo nejspíše s existencí obchodních cest spojujících Čechy s Moravou. Celé toto území patřilo původně českému králi Janu Lucemburskému. Ten na místě pozdějšího města vlastnil dvorec, jenž se nacházel u dodnes dochované pozdně románské věže kostela sv. Ducha. V první polovině 13. století byla jižně od něj založena osada, tzv. Staré město.

V 14. století získavají město páni z Hradce. Tento rod zakládá novou Telč, dnešní tzv. Nové město: hrad, kostel, vodní opevnění a gotické domy po obvodu rozsáhlého tržiště. Poprvé se o Telči jako o městě hovoří v pramenech z roku 1366. Původní raně gotická architektura domů na náměstí byla dřevěná, první kamenné domy vznikaly asi po požáru města v roce 1386. Dnes je gotika v městské architektuře zastoupena opevněním s branami, farním kostelem sv. Jakuba a kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Náměstí v Telči Zásadní význam pro stavební ráz města mělo období vlády Zachariáše z Hradce v 16. století. Ten nechal původní gotický vodní hrad přestavět italskými stavebníky, zedníky a štukatéry na renesanční zámek. Díky stavebnímu ruchu na zámku získaly renesanční podobu také domy na náměstí. Hlavním důvodem renesančních přestaveb domů byly rostoucí požadavky na pohodlí. V době Zachariáše z Hradce byl také vybudován městský vodovod, nový špitál, založeny nové rybníky a nové cechy.

Telčské panství patřilo pánům z Hradce až do roku 1604, kdy rod vymírá po meči. V tomto roce se vlády ujímají Slavatové. Jejich panování je poznamenáno třicetiletou válkou. Město bylo v r. 1645 krátce obsazeno a vyrabováno Švédy. Za Slavatů byli do Telče povoláni jezuité. Památkou na působení jezuitského řádu je barokní výtvarný projev - jezuitská kolej s kostelem Jména Ježíš, mariánské sousoší na náměstí a většina soch. Barokní fasády má také řada domů na náměstí.

V roce 1681 se stal majitelem telčského panství František Antonín Lichtenštejn - Kastelkorn, jenž 1761 umírá bez mužského dědice. Příbuzný po přeslici, Alois hrabě Podstatský, pak spojil erby obou rodů.
Podstatští - Lichtensteinové v Telči hospodařili až do roku 1945, kdy byli poslední členové rodu vysídleni do Rakouska. V roce 1945 přešel zámek do vlastnictví státu.

Zámek v Telči STÁTNÍ ZÁMEK
Původně gotický hrad byl v polovině 16. století přestavěn a pod vedením italských umělců rozšířen o nové renesanční paláce. V zámeckých sálech jsou zachovány dřevěné kazetové stropy, cenné vybavení interiérů, bohaté sbírky zbraní a obrazů. Vzácnou uměleckou památkou je štuková výzdoba kaple všech svatých.
Návštěvníci mohou využít dvou prohlídkových okruhů v délce 60 a 45 minut. Druhý prohlídkový okruh vede bytem posledních majitelů zámku a podává svědectví o podobě šlechtických interiérů té doby. Zámek je obklopen anglickým parkem s klasicistním skleníkem.
Otevřeno: duben, říjen: 9 - 12, 13 - 16 hod, květen - září: 9 - 12, 13 - 17 hod.

MUZEUM VYSOČINY
Je umístěno v jihozápadním křídle zámku. zachycuje historii města a vývoj řemesel, vystaveny jsou slavnostní horácké kroje, malovaný lidový nábytek, obrázky na skle. K nejcennějším exponátům patří model města z roku 1895 a pohyblivý betlém z poloviny minulého století. Stálé expozice jsou doplňovány sezónními výstavami.
Náměstí Zachariáše z Hradce, 588 56 Telč, tel.: 567243918
Otevírací doba: stejná jako u zámku.

GALERIE JANA ZRZAVÉHO
Stálá expozice národní galerie Praha je umístěna v zámeckém zahradním ochozu. Zpřístupňuje průřez dílem tohoto známého českého malíře (1890 - 1977).
Náměstí Zachariáše z Hradce, 588 56 Telč, tel.: 567243649
Otevřeno: duben - říjen: út-ne 9 -17 hod, listopad - březen: út-pá, ne 9- 16 hod, so 9 -13 hod

VĚŽ SVATÉHO DUCHA
Pozdně románská hranolovitá věž je vysoká 49 m. O roku 1993 je přístupná a nabízí zajímavý pohled na historické jádro města. V přízemí je archeologická expozice nálezů objevených při její rekonstrukci.
Otevřeno: červen - září: denně 9 - 12, 13 - 17 hod

Informace: Informační středisko MěÚ, Nám. Zachariáše z Hradce 10, tel. 567243233

·