Ubytování

   Home   

 Nabídka pro 
 
volný čas 

 Kam na výlet 

   Mapa   

Mrákotín

  Památky  

  Pověsti  

 Mrákotínský 
 
monolit 

 Těžba stříbra 

  Staré  
 
fotografie 

Ostatní

 Cyklotrasy 

  Lyžování  

   Telč   

 Hrad Roštejn 

Autobus

Tisk

Mail

Hrad Roštejn TOPlist


Pohled z nádvoří


Hrad Roštejn se nachází asi 7 km severně od Telče, v lesích u obce Doupě, v nadmořské výšce 677 m.
(viz také cyklotrasa 5021 Kostelní Myslová - Mrákotín - Roštejn)

Jedná se o původně obranný hrad s typickou sedmibokou věží, který byl v renesanci přestavěn na lovecký zámek. Z kamenné, 28 m vysoké věže je krásný výhled do okolí.
V hradu jsou umístěny některé z expozic Muzea Vysočiny - příroda Jihlavských vrchů, cínařství a kamenictví na Vysočině, historie hradu.
Část bývalé obory pod hradem tvoří botanickou rezervaci.

Nádvoří hradu

Otevřeno:

  •  duben: 9 - 16 hod - pouze soboty, neděle a svátky
  •  květen: 9 - 17 hod - každý den mimo pondělí
  •  červen, srpen: 9 - 18 hod - každý den mimo pondělí
  •  září: 9 - 16 hod - každý den mimo pondělí
  •  říjen: 9 - 16 hod - pouze soboty, neděle a svátky


V létě víkendové strašidelné noční prohlídky. Parkování před hradem. Občerstvení "Hospoda na hradě". Poslední prohlídka 1 hodinu před koncem otevírací doby.

Majitelé a páni hradu

První písemné zprávy o hradu pocházejí z roku 1339, kdy Telč s okolím a tedy i Roštejn získal Oldřich z Hradce od krále Jana Lucemburského výměnou za hrad Bánov. Páni z Hradce mívali na Interiery hradu Roštejně kastelány a roku 1353 jím byl Martin z Mutic. Hrad Roštejn býval pevný, také v husitských válkách odolal dobývání a obléhání. Roku 1423 obléhal hrad hejtman Jan Hvězda z Vicemilic a Roštejn vydržel. Roku 1536 byl Roštejn prodán Janem Feyrarem a jeho bratry Volfovi staršímu Krajířovi z Krajku. Ten se však hradu brzy zbavil a Roštejn se vrátil pánům z Hradce. Od roku 1526 se o Roštejn staral Zachariáš z Hradce a nechal hrad přestavět na lovecký zámeček. Zachariáš odkázal hrad i s rozsáhlou oborou svému synovci Adamovi II. z Hradce. Po smrti Adamova syna Jáchyma Oldřicha zdědila Roštejn jeho sestra Lucie Otýlie z Hradce, která se provdala za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Tím přeel majetek na rod Slavatů. Roku 1702 získal roštejnské panství hrabě František Antonín Lichtenštejn - Kastelkorn. Rod Lichtenštejnů vystřídali roku 1796 Podstatští. Prvním majitelem hradu z tohoto rodu byl Leopold hrabě Podstatský - Lichtenštejn. Podstatští vlastnili Roštejn a do roku 1945, kdy jeho správu převzal stát.

Sloh a architektura hradu

Interiery hradu

Renesančnímu loveckému sídlu Roštejn vévodí gotická sedmiboká věž vysoká 53 m, která ční nalevo od vchodu na nádvoří hradu. Kamennou branou s dřevěnými vraty projdeme na trojúhelné nádvoří se studnou, obklopené hradními budovami pokrytými šindelovými střechami. Jednopatrový hradní palác spojuje krytý ochoz s oratoří hradní kaple. První zprávy o hradě pocházejí z roku 1339, tehdy stál na jeho místě strážný hrad, který patřil mezi obranné pohraniční hrady. Starý gotický hrad byl přestavěn roku 1577 Zachariášem z Hradce na renesanční lovecký zámeček. Zároveň byla v okolí zřízena rozsáhlá obora s jelení, srnčí a černou zvěří a také bažantnice. Po švédských nájezdech zůstal Roštejn opuštěný a zpustlý. V roce 1915 hrad vyhořel a opraven byl až v druhé polovině 20. století. V hradních komnatách se můžeme setkat například s "erbovním sálem". Jeho stěny zdobí téměř sedm set erbů. Možná se jedná o nějakou "nástěnnou knihu návštěv" při lovech. V dalších místnostech je vystavena rozmanitá keramika a porcelán, cínové nádobí a předměty nebo dřevěné hračky a betlém. V suterénu hradu se nachází expozice kamenictví. Malý hradní ochoz nás zavede do hradní kaple zasvěcené patronu lovců, sv. Eustachovi. V chodbě velkého hradního ochozu jsou vystaveny zbraně a součásti lovecké výzbroje. Zajímavý je také "zelený sál", který má na svých stěnách zobrazeno na tři sta druhů okrasných i léčivých rostlin a dřevin.

·