Ubytování

   Home   

 Nabídka pro 
 
volný čas 

 Kam na výlet 

   Mapa   

Mrákotín

  Památky  

  Pověsti  

 Mrákotínský 
 
monolit 

 Těžba stříbra 

  Staré  
 
fotografie 

Ostatní

 Cyklotrasy 

  Lyžování  

   Telč   

 Hrad Roštejn 

Autobus

Tisk

Mail

Kam na výlet TOPlist

V nedalekém okolí:

Telč
Telč

Telč – památka zapsaná v seznamu UNESCO. Městská památková rezervace. Památky: renesanční historické jádro - měšťanské domy s podloubím a zámek se zahradou, na zámku expozice malíře Jana Zrzavého; románská věž kostela sv. Ducha, kostel sv. Jakuba, kostel Panny Marie, ...
Každý rok v létě se zde koná mnoho kulturních a zábavních akcí: Francouzsko-česká hudební akademie, Balóny nad Telčí, Telčské parní léto (jízdy historického parního vlaku), folkový festival Prázdniny v Telči a jiné.

Zřícenina hradu Štamberk
Zřícenina hradu Štamberk

Hrad Štamberk (také Šternberk) u Lhotky – zřícenina středověkého hradu, jenž byl vybudován Šternberky koncem 13. stol. V 15. stol. získali hrad páni z Hradce, roku 1423 byl ale pobořen husitskými vojsky. Ruiny jsou volně přístupné.
Javořice – nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny (837 m n. m.). V létě je její okolí vhodné pro pěší výlety, v zimě jsou k dispozici upravené běžkařské trasy. Televizní vysílač na temeni Javořice měří 160 m.
Řásná – v blízkosti Velký pařezitý rybník, Javořice a hrad Roštejn. Dále přírodní rezervace Štamberk, Mrhatina, přírodní památka Míchova skála, rezervace Roštejnská obora.

Kamenné moře – chráněný přírodní kamenný výtvor v přírodní rezervaci Štamberk.
Dobrá Voda – vyhledávané letovisko u Mrákotína, na návrší stojí kaple sv. Jáchyma a Anny ze 17.stol.
Praskolesy – vesnička blízko Mrákotína. Na návsi si lze prohlédnout prastarou mohutnou dutou lípu (obvod kmene 10, 5 m, stáří se odhaduje na více než 700 let). Do dutiny lípy se vejde údajně až 12 osob. V dutině lípy je instalována zvonice.
Hrad Roštejn – lovecký hrad ze 14. století. V létě jsou zde pořádány mnohé akce:

Kostelík nad Dobrou Vodou Kostelík nad Dobrou Vodou

Hrad Roštejn - pohled z nádvoří Hrad Roštejn

Známý jazzový festival "Jazz na hradě", "Šermířské dny", "Hodokvas", "Dětský den", různá divadelní vystoupení, atd. O prázdninách se lze zúčastnit víkendových nočních strašidelných prohlídek. Na nádvoří najdete Hospodu na hradě.
Kaple sv Karla a lipová alej „Lipky“ u Telče – kaple byla postavena ve 2. pol. 17. stol. hraběnkou Slavatovou jako dík za záchranu syna Karla. Jan Karel se při honu oddělil od své družiny a zřítil se do vlčí jámy. Učinil pak slib, že bude-li vysvobozen, vstoupí do kláštera. Svůj slib po záchraně splnil. Lipovou alej, kterou se lze ke kapli přijít, tvoří více než 300 vzrostlých lip.
Kostelík sv. Vojtěcha – Stojí osamoceně na návrší nedaleko Telče, kde se podle pověsti měl zastavit a kázat sv. Vojtěch Slavníkovec, druhý pražský biskup, na cestě do Říma. Unitř kostela stojí pozoruhodný oltář s cennou dřevěnou sochou sv. Vojtěcha z 15. století.

Nová Říše – stojí zde premonstrátský klášter s barokním kostelem Petra a Pavla. Klášter byl založen původně jako ženský na počátku 13. století. Premonstráti, obývající klášter od konce 16. století, zde zůstali až do 2. světové války, resp. do násilné deportace do Osvětimi. V roce 1945 se členové řádu, kteří přežili, do kláštera vrátili, ovšem v roce 1950 byl klášter znovu násilně zlikvidován. Obnoven byl až po roce 1989. Dochovala se mj. klášterní barokní knihovna.
Krasonice – renesanční zámek.
Dačice – zámek zbudovaný na konci 16. století ve stylu pozdní italské renesance (čtyřkřídlý se čtvercovým dvorem). Několikrát vyhořel, dnešní vzhled získal až empírovou přestavbou hlavního zámeckého průčelí. K zámku patří rozsáhlý anglický park.
Dačice se pyšní jedním světovým primátem - roku 1842 byl ve zdejším cukrovaru vyroben první kostkový cukr na světě.

Lípa v Praskolesích Lípa v Praskolesích

Do 30 až 40 km:


Zřícenina Hradu Landštejn
Zřícenina hradu Landštejn


Zřícenina hradu Landštejn – velmi zajímavý mohutný středověký obranný hrad na historickém česko-moravsko-rakouském pomezí. Byl vybudován na počátku 13. století pány z Hirschberka. Od roku 1771 byl neobývaný a chátral.
Slavonice – město na hranicích s Rakouskem. Památky: renesanční měšťanské domy na dvou náměstích, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie s městskou věží.

Jihlava – městská památková rezervace. Památky: gotické kostely Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jakuba a sv Kříže, barokní kostel sv. Ignáce, městské hradby s branou Matky Boží.

Bazilika v Třebíči Bazilika v Třebíči

V Jihlavě můžete navštívit i několikapatrový systém katakomb, známou zoologickou zahradu, nebo plavecký bazén Vodní ráj.
Třebíč – památky: románsko-gotická bazilika sv. Prokopa, židovské ghetto s dvěma synagogami, největší věžní hodiny v Evropě (průměr 7,5 m), jedno z největších náměstí. V roce 2003 bylo historické jádro Třebíče zařazeno do seznamu památek UNESCO.
Jindřichův Hradec

·